info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт на Министерството на иновациите и растежа

Описание на проекта:

Разработихме новия сайт на „Министерство на иновациите и растежа“, отговарящ на изискванията за прозрачност и открито управление. В него са включени всички модерни тенденции за съвместимост с различни типове устройства и екрани. Оптимизирахме, синхронизирахме и настроихме нов домейн и поддомейни за правилна работа.

В процеса на разработка мигрирахме цялото съдържание (бази данни) от две предходни архаични версии на сайта.

Изградихмe административен панел със специализирани модули, покриващи необходимите стандарти и изисквания.

Обучихме близо 20 специалисти и експерти за работа с административния панел и разработихме документ с инструкции за работа със сайта.

Предоставихме и на потребителите бърза и лесна навигация в сайта, така че удобно да могат да откриват нужната им информация.

Детайли