info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Как го правим

Одит и анализ на онлайн присъствие

Детайлен преглед на Вашето онлайн присъствие. Пълен одит на статистиките и показателите на уебсайта Ви, проверка на съществуващите страници и профили в популярни социални медии, проверка на трафика и поведението на потребителите. Идентифициране на основните възможности за подобрение и препоръчване на конкретни стъпки/действия.

Стратегия за онлайн комуникация

Въз основа на първоначалното ни проучване и доклад, разработваме план за комуникация стъпка по стъпка, фокусиран върху най-важните комуникационни канали. Стратегическият план се състои от практически приложими елементи, които ще помогнат на компанията Ви да развие присъствието си.

Засилване на онлайн присъствието

Творчески решения за всички Ваши нужди – цялостни концепции за дизайн и професионално изпълнение на Вашите уеб проекти. Нашите творчески решения са разработени с фокус върху производителността.

Идентифициране на бизнес цели и ключови индикатори за ефективност

Нашата работа е измерима и точно проследима. Ние работим заедно с нашите клиенти по идентифициране на ключови показатели за ефективност и на бизнес цели за нашите доклади, които позволяват да се види ясно напредъка и резултатите от нашата работа.

Изпълнение и управление на проекти

Ние съчетаваме стратегическо мислене и технологична експертиза, за да предоставим услуга с незабавни резултати. От планирането на кампания до социалните медии, маркетинг съдържание и оптимизация (SEO).

Медия планиране и купуване

Ние разработваме стратегически медийни планове, използвайки най-новите тенденции и технологии в рекламата, за да получите най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.

Социални медии и маркетинг съдържание

Идентифициране на подходящите платформи за Вашата комуникация и адресиране на Вашата целева група в подходящата среда. Създаване на общност, основана на интересни и полезни теми. Получаване на обратна връзка и управление на репутацията. Като част от нашите услуги, ние разработваме комуникационни планове тип „стъпка-по-стъпка“ за постигане на успешно присъствие в социалните медии.

Отчитане, анализ и оптимизация

Кодове за проследяване, URL маркиране, настройка на цели и определяне на стойност на всяка цел, която измерваме. Прозрачни доклади и анализ, които дават ясна представа за най-ефективните канали. План за следващата кампания, основан на статистически данни, а не на предположения.