info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт на спортен център към ЧСУ „Свети Георги“

Описание на проекта:

Реализирахме цялостен проект, включващ дизайн и разработка на модул за управление на спортен център към Частно средно училище „Св. Георги“ с прилежащите към него зали и спортове.

Дизайнът на сайта е адаптивен и се визуализира еднакво добре на всички типове устройства. Използвани са актуални CSS3 и HTML5 технологии, поддържащи последните версии на всички браузъри и устройства.

Модулът позволява регистрация на профил, запазване и онлайн плащане на зала за определен часови слот и ден. Към него има разработен календар за заетостта на залите, свързан с ISAMS посредством API интеграция и с останалите модули на компанията, които използват залите.

Възможни са различни видове справки за ползваемост на отделните зали, натовареност в определени дни и часове и други, чрез които да се оптимизира заетостта на центъра.

Детайли