info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Промоционални видеа за Овергаз

Описание на проекта:

Дизайн и продукция на 5 промоционални видеа за Овергаз. Целта на видета е да запознаят потребителите с предимствата на газифицирането и отоплението с природен газ. Всички видеа са записани с професионален войс-овър. Клиповете са качени и промотирани в официалния YouTube канал на Овергаз.

Детайли