info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Промоционален уеб сайт на Овергаз

Описание на проекта:

Дизайн и разработка на промоционален уеб сайт на Овергаз. Целта е да изградим платформа, където потребителите могат да имат достъп до всички актуални промоции. Уеб сайтът ще се използва като лендинг страница за бъдещи маркетингови кампании и промоции на Овергаз. По този начин компанията се стреми да предаде ясно своите послания към потребителите, да популяризира своята дейност и да подобри изпълнението на кампаниите.

Детайли