info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

ЧСУ „Свети Георги“ – портал за онлайн услуги

Описание на проекта:

Разработихме модул към корпоративния сайт на ЧСУ „Свети Георги“ за управление на процеса за записване на летни лагери.

Модулът включва разработка и интеграция на различни системи за всички видове дейности, необходими за цялостното управление на процеса.

Системи в модула:

  1. Потребителска част – Презентационна част за отделните типове лагери. Система за записване за отделни периоди и възможност за онлайн плащане с различни методи – банкова сметка, карта, Revolut и др.
  2. Административна част – създаване и управление на различни типове лагери с възможност за управление на наличности, цени и срокове. Известия при успешна регистрация за лагер. Генериране на промо кодове за отстъпки за потребителите на модула. Справки по различни критерии за успешно и неуспешно записаните потребители.
  3. Интеграции – модулът е интегриран със система за онлайн разплащане и Зерон ERP.

Детайли