info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Информационна кампания Овергаз

Описание на проекта:

Съвместно с партньорите ни от Native Kids, които създадоха цялостната концепция, сценариите и ключовите визии, стартирахме новата информационно-имиджова кампания на Овергаз. Тя има за цел да представи неизброимите ползи от използването на природен газ за битови нужди.
Кампанията е разделена на три подтеми, които представят ползите за околната среда, за комфорта в дома и ефективността от ползването на природен газ. В серия от 3 клипа по 30 секунди колоритният презентатор – „шампион по бързо говорене“ обяснява за различни аспекти при използването на тази услуга. Мащабната кампания с мото „Много ползи, едно решение“ поднася всеки аспект в адекватните за темата медии и ги насочва към различни целеви аудитории, разгръщайки се в различни комуникационни канали – телевизионна реклама и нестандартни видео формати, радио, landing page на кампанията, online реклама, Facebook активности, външна реклама и брандинг в градския транспорт, и…
… и още, и още, защото ползите са наистина много, а решението – само едно. Вижте повече:

Видео: „Природен газ за чисти сметки“
Видео: „Природен газ за по-чиста природа“
Видео: „Природен газ за повече топлина в дома“

Продуцентска компания: filmmaker
Режисьор: Ясен Григоров

Детайли