info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Корпоративен сайт Овергаз

Описание на проекта:

Разработихме нов корпоративен сайт за Овергаз, съобразен с актуалните тенденции за UX. Сайта е с адаптивен (responsive) дизайн за оптимално ползване през мобилни устройства.
Като допълнение, разработихме и конфигурирахме чат бот за удобство на посетителите на сайта. Мигрирахме цялото съдържание от стария към новия сайт, съобразно най-добрите SEO практики.

Дизайнът е създаден от Amity Studio.

Детайли