info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Виртуална реалност* – какво предстои?