info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт Кенар

Описание на проекта:

Разработихме напълно нов продуктов сайт с custom дизайн, в който са представени линията готови храни на Кенар. Структурата и дизайна отговарят на всички изисквания на съвременния UX. Новата среда позволява отделянето на специфични групи храни (готови за директна употреба), създаване на ново и мигриране на вече съществуващо съдържание.  В процеса на създаване бяха спазени всички SEO правила за индексация на линкове, с цел по-добро позициониране.

Сайтът е базиран на актуални CSS3 и HTML5 технологии, поддържащи последните версии на всички браузъри и устройства. Дизайнът на сайта е адаптивен (responsive).

Детайли