info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт ФАРА

Описание на проекта:

ФАРА е най-големият рекламен фестивал в България, за който всяка година се създава нов сайт. Ние създадохме дизайн и разработихме custom CMS за сайт, с интегрирана система за онлайн плащания, който да е универсален и събирателен за целия фестивал. Мигрирахме съдържанието от предишните години и предоставихме възможност за интуитивна смяна на темата на сайта, което позволява гъвкавост и по този начин не възпрепятстваме динамичната визуална идентичност на събитието.Дизайнът на сайта е responsive.

Детайли