info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт Business Overgas

Описание на проекта:

Създадохме презентационен уеб сайт “business.overgas.bg” с респонсив дизайн като част от информационната активност на Овергаз „Енергия за Вашия бизнес!“. Сайтът всеобхватно представя предимставата на природния газ, по-ниските разходи за отопление за бизнес клиентите и техните производства, в сравнение с останалите енергоизточници.

За генериране на висок интерес и разпознаваемост на бранда, сред бизнес средите, създадохме кампании във Facebook и Google Ads, със засилено оnline приъствие в сайтовете на Инвестор. Използвахме и традиционните медии като платформи за популяризирането му – външна реклама в 6 града в страната, интервюта в Bloomberg и Bulgaria On Air, и печатна реклама в бизнес ориентирани списания.

Детайли