info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Редизайн на корпоративен сайт на ЦКБ Асетс Мениджмънт

  • Продуктова страница

    Продуктова страница на фонд ЦКБ "Гарант".

  • Информационна страница

    Страница, съдържаща информация за управителния екип на ЦКБ Асетс Мениджмънт.

  • Страница Документи на фонд

    Страница Документи на фонд ЦКБ "Гарант"

Описание на проекта:

Работата ни по корпоративния сайт на ЦКБ Асетс Мениджмънт, освен модернизиране и преструктуриране на дизайна, включваше подобряване на някои негови функционалности. Добавихме динамични графики с модерни слайдери. В различни страници на сайта ограничихме графиките да показват данни за различни периоди по подразбиране.

В калкулатора ограничихме последователността  на действията на потребителя, за да бъде съобразен с формулите за доходност на ЦКБ Асетс Мениджмънт и с нормативната база.

Добавихме и нова функционалност – анкета, с която се изчислява рисковият профил на инвеститора, чрез задаване на затворени въпроси с различна тежест на отговорите.

Детайли