info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Национален борд по туризъм – уебсайт

Описание на проекта:

Знаете ли, че реализираните нощувки в сферата на туризма в България през 2016 г. са почти 9 млн.? Още интересни факти за този динамично развиващ се бизнес отрасъл можете да прочетете на новия сайт на Национален борд по туризъм. По проекта за първия сайт на неправителствената организация работихме с колегите от Direct Media Kres. Те направиха дизайна, а ние поехме техническото изпълнение. За реализацията на проекта използвахме платформата WordPress и персонализиран темплейт.

Детайли