info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Разработване на електронен магазин на Wow Tea с 3 различни версии за България, Румъния и Англия

Описание на проекта:

При разработването на електронен магазин на Wow Tea, създадохме 3 синхронизирани откъм съдържание и дизайн електронни магазина, използващи домейни от първо ниво с код за страните, в които оперират – България, Румъния и Обединеното кралство. Сайтовете използват системата за управление на съдържанието WordPress и са с дизайн, оптимизиран за мобилни устройства.

Детайли