info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Корпоративен блог на Овергаз – редизайн

Описание на проекта:

Обновяване и редизайн на корпоративен блог на Овергаз. Проектът следва обновяването на корпоративния сайт на компанията – gas.overgas.bg. Използвахме еднакви графични, естетични и цветови елементи, за да подчертаем връзката между двата сайта.

Оптимизиран за мобилни устройва, блогът изпълнява функцията си да допълва съдържанието на корпоративния сайт с полезни статии за любителите на екологичните енергийни решения. Добавихме активни връзки между двата сайта.

Детайли