info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Онлайн медицинска платформа Khearos

Описание на проекта:

Дизайн и разработка на уеб портал и мобилно приложение за мониторинг на хора със сърдечни заболявания. Khearos цели да подобри обслужването на пациенти, диагностицирани със сърдечна недостатъчност като спомогне за удължаване на продължителността на живота им. Главна цел на основателите на проекта е да си партнират с най-добрите кардиологични институции на полския и съседни пазари, като предложат гъвкава и всеобхватна услуга за амбулаторно наблюдение.

 

В платформата медицинските лица могат да регистрират и конфигурират профилите на своите пациенти, и в последствие да управляват дистанционно тяхната профилактика и амбулаторно лечение. Също така приложението позволява на пациентите да регистрират и следят, на дневна база, основните си показатели и да изпращат автоматични нотификации към лекуващия си лекар.

Детайли