info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Уеб сайт на Булдекор

Описание на проекта:

Проектът включва оптимизация на уеб сайта на Булдекор и създаване на модерен дизайн, следвайки последните тенденции в уеб дизайна. Осъществен е редизайн на сайта и е разработена  многоезична версия. Персонализираният CMS позволява ефективното управление на мета тагове.

Детайли