info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Уеб сайт gas.overgas.bg

Описание на проекта:

Дизайн и разработка на промоционален уеб сайт gas.overgas.bg за информационната кампания на Овергаз „Защо не си на газ?“. Целта на кампанията е да комуникара предимставата на природния газ и да подчертае по-ниските разходи за отопление с газ в сравнение с останалите енергоизточници.
Създадохме уеб сайт с респонсив дизайн, който ясно и точно да представи посланието на кампанията и да генерира клиентски запитвания. С цел популяризиране на бранда и маркетинговата инициатива, също така организирахме интегрирана маркетингова кампания, включваща телевизионна реклама, BTL активности, премиум онлайн рекламна и онлайн кампании в Google Ads, YouTube и Facebook.

Детайли