info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Сайт EFT

Описание на проекта:

Разработихме корпоративен сайт, в който са представени подробно различните видове консултантски услуги на Euro Fast Track, базирани в Дубай. Структурата и дизайна отговарят на всички нужди на съвременния UX. В процеса на създаване бяха спазени всички SEO правила, с цел по-добро позициониране.

Сайтът е базиран на актуални CSS3 и HTML5 технологии, поддържащи последните версии на всички браузъри и устройства. Дизайнът на сайта е адаптивен (responsive).

Детайли