info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Редизайн на сайт на Българската асоциация на рекламодателите

  • Редизайн на сайт на БАР

    Оптимизация на регистрационната форма за участие в изданието за 2017 година.

Описание на проекта:

Частичният редизайн на презентационния сайт на Българската асоциация на рекламодателите включва актуализиране и оптимизиране на специална форма за регистрация на проекти за Конкурса за 2017. Тествахме и актуализирахме системата за журиране като имплементирахме математически алгоритъм, за определяне на класирането на проектите. За регистрационната форма използвахме персонализирана платформа, която да е едновременно удобна за администриране и лесна за ориентиране на потребителите.

Детайли