info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Редизайн на корпоративния сайт на ЕЙ И ЕС България

Описание на проекта:

Редизайн на корпоративния сайт на ЕЙ И ЕС България, най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа и част от корпорацията ЕЙ И ЕС. Модернизирането на техния сайт е част от процеса на обновяване на тяхната корпоративна идентичност. Уеб сайтът е разработен с респонсив версия и предоставя еднакво потребителско изживяване на различни устройства. По време на проекта осъществихме пълна миграция на данните от старата версия на сайта, като запазихме структурата и индексираните страници от Google, с цел ограничаване на спадове в класирането и трафика.

Детайли