info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Промоционална страница за Lactacare STOP

  • Начална страница

    promo.lactacare.bg

  • Избор на награда

    promo.lactacare.bg

  • Регистрация

    promo.lactacare.bg

Описание на проекта:

Лятната маркетингова игра на пробиотик Lactacare STOP има за цел да повиши познанията на потребителите за продукта, предизвиквайки ги да отговарят на различни въпроси. Разработихме платформа, в която зададохме набор от затворен тип въпроси. При всяко влизане на потребител на промо-страницата, един от въпросите се визуализира на случаен принцип. Добавихме тежест на някои от питанията, за да се показват по-често. При верен отговор, системата препраща участника към втора стъпка – избор на награда от 3 предложения. Последният етап е попълването на регистрационна форма, след което участникът получава потвърждение за успешно участие. Платформата включва алгоритъм за разпознаване на грешните отговори и дава възможност на потребителите да се върнат и да променят своя отговор. Изброените функционалности са съпроводени от дизайн с вдъхновяващи летни изображения.

Детайли