info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Партньорство със Space Challenges Junior

Описание на проекта:

Space Challenges Junior е първата в България образователна програма на тема космос, насочена към деца от 5 до 10-годишна възраст. Програмата е структурирана в 12 последователни, взаимосвързани нива със засилваща се трудност на задачите. Целта й е да развие креативното мислене и техническите познания на малчуганите, използвайки метода на обучение чрез игра.

MethodiaWeb е официален партньор на Space Challenges Junior, подкрепяйки програмата чрез предоставянето на своя офис за провеждане на заниятия и чрез промотирането й в социалните медии.

Детайли