info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Овергаз е-услуги

Описание на проекта:

Създадохме кратко информационно видео, използвайки портфолиото от инструменти на Adobe Creative Cloud, за клиента ни Овергаз относно удобствата от използване на безплатната им онлайн услуга за отчитане на показанията на разходомера.

Детайли