info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Онлайн игра на ДЗИ

Описание на проекта:

За ДЗИ, заедно с New Moment, създадохме дизайн и разработка на онлайн игра предвидена за серия от събития на компанията, чиято цел е да мотивира своите служители. Дизайна е базиран на ключовата визия на събитието, която е 5-годишната стратегия на компанията.Идеята е как може тя да бъде подобрена, така че винаги да е „на скорост“ с текущите тенденции. Играта е speed test с 5 рунда от по един въпрос, достъпни единствено след регистрация на потребител (служителите на ДЗИ) с предварително генерирани кодове. При грешен отговор, потребителят получава наказание от 5 секунди добавено време. Към играта има и страница с пълните резултати на играчите, класирани спрямо бързина на изпълнение. Цялостната концепция, механизъм и криейтив на играта измислихме ние.

Детайли