info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Онлайн платформа за плащания ЧСУ Св. Георги

Описание на проекта:

Стартирахме нова услуга на Частно средно училище „Свети Георги“ ЕООД и Частна детска градина „Свети Георги“ ЕООД  – Онлайн платформа за електронни плащания. Чрез тази платформа родителите имат възможност да проследяват издадените фактури по сключените договори за обучение за деца и ученици, записани както в училището, така и в детската градина, и да извършват плащания по тях. Достъпът до платформата е през сайта на училището.

Платформата работи като междинна система, която не записва никакви персонализирани данни  за потребителите (т.е. лични данни), тъй като използва информация чрез API от две изцяло интегрирани външни системи – School Management system и ZERON ERP. Предлагат се две опции за плащане – PayPal и виртуалният POS терминал Borica с опция за добавяне и на допълнителни възможности за плащане.

Стартирането на онлайн платформата за електронни плащания беше първата стъпка (фаза I) от нашия проект. В момента работим върху фаза II.

Детайли