info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Онлайн платформа за плащания ЧСУ Св. Георги

Описание на проекта:

Стартирахме нова услуга на Частно средно училище „Свети Георги“ ЕООД и Частна детска градина „Свети Георги“ ЕООД  – Онлайн платформа за електронни плащания. Чрез тази платформа родителите имат възможност да проследяват издадените фактури по сключените договори за обучение за деца и ученици, записани както в училището, така и в детската градина, и да извършват плащания по тях. Достъпът до платформата е през сайта на училището.

Платформата работи като междинна система, която не записва никаква информация за потребителите (т.е. лични данни), тъй като извлича необходимата информация от две изцяло интегрирани външни системи – iSAMS и ZERON ERP. Предлагат се две опции за плащане – PayPal и виртуалният POS терминал Borica.

Стартирането на онлайн платформата за електронни плащания беше първата стъпка (фаза I) от нашия проект. В момента работим върху фаза II.

Детайли