info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Корпоративен сайт Интер Системс

Описание на проекта:

Направихме редизайн на корпоративния сайт на Интер Системс ООД – независима инженерингова компания с над 20 години опит и над 1290 инсталации зад гърба си. Обогатихме съдържанието като използвахме информацията от стария сайт с допълненително проучване на материята и подадените странични материали. Сайтът е двуезичен, отразява коректно корпоративната идентичност на фирмата, модерен и е подходящ за всякакви устройства (responsive). Използвахме WordPress custom template като се водихме от всички актуални SEO правила за мигриране на сайта.

Детайли