info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Историята на една успешна кампания

  • Заснемане на информационни видеоклипове за Овергаз

  • Заснемане на информационни видеоклипове за Овергаз

  • Заснемане на информационни видеоклипове за Овергаз

  • Заснемане на информационни видеоклипове за Овергаз

Описание на проекта:

Много хора мислят, че природният газ е твърде скъп енергоизточник. Задача на информационната кампания за Овергаз беше да комуникираме предимствата на газа – а именно, че той е евтин, икономичен и дава възможност за по-добър контрол над битовите сметки. В колаборация с HumanCamera разработихме видеоклипове, които показват трикове за справяне със ситуации на дисбаланс и липса на хармония. Аналогично, природният газ е онзи трик, който връща баланса в семейния бюджет. Вижте видеата в нашия youtube канал:
Клип „Природен газ – за повече хармония и комфорт в дома.“
Клип „Как да управляваш енергията в дома си?“

Детайли