info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

История на една друга успешна кампания

Описание на проекта:

Много хора мислят, че природният газ е скъп енергоизточник. Задача на информационната кампания за Овергаз и програма DESIREE Gas беше да комуникираме предимствата на газа. Природният газ е евтин, икономичен и дава възможност за по-добър контрол над битовите сметки. Целта ни е и да насърчим подмяната на нискоефективните енергоизточници. В колаборация със Screen Brothers разработихме видеоклипове с тематика „Открий разликите“, които показват трикове за справяне със ситуации на дисбаланс и липса на хармония. Аналогично, природният газ е онзи трик, който връща баланса в семейния бюджет. Вижте видеата в нашия youtube канал:

Видео „Овергаз: Открий разликите I“
Видео „Овергаз: Открий разликите II“

Детайли