info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Еко България уебсайт

Описание на проекта:

Дизайн и разработка на промо сайт за бензиностанции Еко. Oсновният фокус е насочен върху очакванията и нуждите на потребителя. Целевата страница на уебсайта съдържа Google maps plug-in с локации на всички бензиностанции Еко, промоции и новини. Времето на потребителите, които трябва да заредят гориво, е ценно и ограничено, затова максимално опростихме навигацията и дизайна. Уебсайтът е адаптивен (“responsive”) и достъпен през всякакъв вид устройства.

Детайли