info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Александър Логистикс – мобилно приложение за шофьори

Описание на проекта:

Разбработихме мултифункционално мобилно приложение за Александър Логистикс за назначаване, управление и проследяване на курсове на камиони и шофьори.

Приложението е разработено за Android, като негови потребители са шофьорите на камиони. В него те получават възложените им курсове с подробна информация за адреси, пратки, документи и други детайли на курса.

Приложението е в постоянна връзка с ERP платформата на Александър Логистикс (ЕНОЛА), в която е изнесено изцяло управлението на данните и профилите на потребителите.

Посредством използването на приложението в реално време могат да бъдат получавани и изпращани данни двупосочно между мобилното приложение и ERP системата.

Детайли