info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Как се копират и местят цели рекламни кампании във facebook от един акаунт в друг