info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Ползите от природния газ

Описание на проекта:

Съвместно с партньорите ни от Native Kids, които създадоха цялостната концепция, сценариите и ключовите визии, осъществихме информационно-имиджова кампания за Овергаз с три отделни видеа. Те имаха за цел да представят неизброимите ползи от използването на природен газ за битови нужди.

Прочетете повече за информационната кампания.

Видео: „Природен газ за чисти сметки“
Видео: „Природен газ за по-чиста природа“
Видео: „Природен газ за повече топлина в дома“

Продуцентска компания: filmmaker
Режисьор: Ясен Григоров

Детайли